Scroll Top

UN PAÍS EN LA MOTXILLA.

Al llarg de la segona avaluació, els alumnes de 4t de Primària han dut a terme un projecte emmarcat dins l’àrea de CC Socials baix el nom “UN PAÍS EN LA MOTXILLA”.

El punt de partida inicial ha sigut fomentar un aprenentatge globalitzat i competencial altament significatiu i participatiu per part de l’alumnat, que li permeta assolir les competències transversals establertes, en aquest cas, dins l’àrea de geografia.

Considerem prioritari l’assoliment de les competències bàsiques a través de diverses vies, que possibiliten als alumnes transferir estratègies de coneixement, sent igual d’important el què s’aprén i el com.

Aquesta metodologia incentiva processos d’investigació que permeten cercar, seleccionar i interpretar la informació a través de fonts diverses, que possibiliten a l’alumnat establir relacions amb altres coneixements que ja té, o li generen noves inquietuds de recerca.

Així, la introducció dels ordinadors al treball realitzat a l’aula, ha contribuït a assolir aquest objectiu, al temps que ha fomentat la competència digital dels alumnes.

El treball per projectes dóna gran rellevància al treball cooperatiu i a l’interdisciplinari. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de les tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals, a més d’elaborar col·lectivament el resultat.

Alhora és una metodologia que permet atendre la diversitat de l’aula, sent flexible en el ritme de treball i, de la mateixa manera, fomenta l’autonomia dels alumnes, els ajuda a ser competents, i afavoreix la seua confiança i autoestima.

Al llarg del projecte s’ha realitzat un recorregut per tota la geografia espanyola, analitzant la història, el relleu, l’arquitectura, el folklore, la gastronomia, la fauna, flora, els personatges il·lustres de cada zona, etc.

El treball realitzat ha inclòs treball individual, murals, monografies, exposicions orals, activitats digitals, visites virtuals, i, ha culminat amb la realització d’una exposició a l’aula del treball realitzat, incloent trets característics de cada regió tals com indumentària, aliments, objectes significatius, fotografies, etc.

Han sigut els propis alumnes els encarregats de mostrar i explicar el seu treball a tota la comunitat educativa -alumnes, professors i famílies- resultant una experiència molt enriquidora i, sens dubte, inoblidable per a ells.