Scroll Top

Programa emocional a infantil

Ja fa uns anys, 4 cursos en concret, que posarem en marxa a les nostres aules el Programa Emocional, amb el principal objectiu de desenvolupar la competència emocional dels nostres alumnes.

Però… per què se li dona tanta importància a l’Educació emocional?

La resposta ens la dona Francisco Mora ( Doctor en medicina i Neurologia, i autor de nombrosos llibres sobre neuroeducació).

“ L’emoció és l’energia que mou el món. És el motor que tots tenim a dintre i que ens fa reaccionar front a estímuls provinents del nostre entorn o de la memòria”

Però, l’emoció és també el mitja de comunicació més potent que tenim els humans, i per tant l’emoció és la que condiciona i regula les nostres relacions socials.

Educar en les emocions significa dotar-les de l’espai, temps i reconeixement que mereixen. Cal ensenyar a identificar-les, expressar-les i com no, gestionar-les.

Aquesta educació emocional ajudarà als nostres alumnes a desenvolupar una personalitat equilibrada i així establir relacions positives amb ú mateix, amb l’entorn i amb els altres.

Després de totes aquestes raons, resulta fonamental i imprescindible l’aplicació a la nostra escola, i des de l’etapa d’infantil, d’un programa emocional com el que venim desenvolupant.

A les aules d’infantil, es donen nombroses situacions en les quals les emocions cobren una importància rellevant. És per això que considerem aquestes situacions com a oportunitats d’obtenir grans beneficis en la formació i educació dels nostres alumnes des del respecte, curiositat, entusiasme, empatia i bona gestió emocional.

L’expressió de les emocions es fonamental per a que les alumnes adquireixen confiança en si mateixos i autonomia emocional, és per això que el desenvolupament del llenguatge (tant verbal com no verbal), és prioritari en aquesta etapa d’infantil, ja que té un gran impacte en l’expressió i comprensió pròpia i en els altres.

Aquest desenvolupament lingüístic ens ajudarà sobre manera en l’adquisició de totes les capacitats emocionals per a ser persones emocionalment competents.

Així doncs, en l’aplicació del nostre programa emocional treballem 4 competències, (sempre mitjançant dinàmiques, jocs, música, aprofitant les múltiples i variades situacions on les emocions suren, etc.)

 1. Identificació i comprensió emocional.
  Els xiquets aprenen a identificar les seues emocions, els posen nom, comprenen el que senten i aprenen a comunicar-ho.
 2. Regulació emocional.
  Treball de gestió de les emocions, aprenen a expressar-se adequadament i tolerar les seues frustracions.
 3. Autonomia personal.
  A poc a poc, els xiquets van agafant confiança amb si mateixos al sentir que poden controlar-se i depenen menys dels adults, reduint també les cridades d’atenció.
 4. Competència social.
  Importantíssima competència que esdevé del treball i adquisició de les tres anteriors, on han de ser capaços de utilitzar habilitats socials com: empatia, escola activa, respecte… les quals els asseguraran un èxit en les relacions socials i ferramentes per a la resolució de conflictes.

Vos deixem un xicoteta mostra d’algunes de les activitats realitzades.

Junts, creixem i aprenem!