Scroll Top

I si fem un quadre pictòric?

Nooooo!!

Aquesta és la reacció habitual dels alumnes de secundària quan un professor de llengües entra a classe i diu: “Hui anem a treballar la sintaxi”.

La sintaxi, és la part de la gramàtica que estudia la manera en què es combinen les paraules i els grups que aquestes formen per expressar significats, també estudia les relacions que es poden establir entre totes aquestes unitats.

Un contingut curricular més que necessari si tenim en compte que aquestes estructures les utilitzem, a diari, en cada acte de parla.

Des de l’àrea de Llengua castellana i literatura, els i les alumnes de 3r d’ ESO han treballat aquest contingut d’una forma diferent; per a dur a terme aquesta tasca han hagut de fer ús de diverses capacitats, han hagut d’ aguditzar el seu ingeni així com també la creativitat, és per això que han combinat els coneixements gramaticals de castellà amb els coneixements adquirits al llarg del curs a l’àrea de Plàstica.

El resultat ha sigut un quadre pictòric ple de color i formes en el que apareixen representats els diferents complements verbals estudiats a classe: complements directe i indirecte, complement predicatiu, atribut, complement agent, complement de règim i els circumstancials.

Fruit de la transversalitat de les àrees esmentades són els treballs que vos mostrem a continuació.